Bry dig

Att ha kunskap om tidiga tecken på både våldsutsatthet och våldsutövande och kunna ge stöd är en del av att förebygga våldsutsatthet. Kampanjen Bry dig har ett åskådarperspektiv och vill visa att alla kan göra skillnad genom att reagera på tidiga tecken.

Hjälp och stöd

Våld i nära relationer startar alltid med kontroll. Genom att lära dig känna igen tecknen kan du som finns i närheten göra skillnad innan det går för långt.

Kontroll och våld i en nära relation

Kampanjen genomförs i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Centrum mot våld i både Umeå och Skellefteå.

Kampanj 2022-2024

Vid årsskiftet till 2016 lanserades kampanjen Bry dig för att uppmärksamma tidiga tecken på våldsutsatthet och våldsutövande. Sedan dess har kampanjen blivit ett årligt återkommande inslag och har utvecklats med fler kampanjfilmer. Kampanjen för 2022-2023 har tre fokus,:

  • den våldsutsatta
  • åskådare till den våldsutsatta
  • åskådare till våldsutövaren

Till vardera av perspektiven finns det filmer för sociala medier och affischer. Mer information kommer att läggas ut inom kort.

Ta del av kampanjen

Vill du och din organisation ta del av filmer, affischer och eventuellt annat material i kampanjen? Kontakta isåfall kontaktpersonen nedan så hjälper vi er.

Maria Stefansson Hälsoutvecklare
E-post
maria.stefansson@regionvasterbotten.se