Bra mat för barn

Här hittar du enkla kostråd och recept för barn som kan bidra till att minska risken för glutenintolerans.

Läs mer om bra mat för barn på 1177 Vårdguiden

Studier har visat att risken för glutenintolerans (celiaki) hos barn verkar öka ju mer gluten som barnet äter under sina första år. Därför ändrade Livsmedelsverket kostråden för barn i början av 2021. Råden och recepten här är framtagna av läkare och dietister i Region Västerbotten. De kan användas av dig som är förälder eller av dig som arbetar med barnhälsovård.

Några råd för mindre gluten i maten

  • Välj potatis, rotsaker, havreris/mathavre, ris eller hirs.
  • Servera pasta, couscous, bulgur, pannkaka och pizza max tre gånger per vecka.
  • Ge barnet välling och gröt högst två gånger per dygn.
  • Byt vitt bröd av vete mot bröd som innehåller råg, korn och havre.
  • Om du kan, välj gärna livsmedel som är producerade lokalt eller inom landet för ett mer hållbart ätande.

Att följa råden är ingen garanti för att inte drabbas av glutenintolerans. Vissa barn behöver av olika anledningar äta mat som innehåller mycket spannmål. Om det gäller ditt barn ska du inte oroa dig över mängden gluten. Prata med vårdpersonalen på BVC om du har frågor.

Råden är sammanställda av Olof Sandström, docent och överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för pediatrik, Umeå Universitet.

Inger Öhlund Dietist Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård
E-post
inger.ohlund@regionvasterbotten.se
Sven Arne Silfverdal Överläkare Barn- och ungdomscentrum
E-post
svenarne.silfverdal@regionvasterbotten.se