Våga fråga

Våga fråga är en utbildning som ges av Suicide Zero och ger kunskap och verktyg om hur du kan prata om psykisk ohälsa och självmord. Utbildningarna anordnas i samarbete mellan Suicide Zero och Region Västerbotten.

I samarbete mellan Suicide Zero och Region Västerbotten erbjuds under våren 2023 ett antal utbildningsplatser för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och självmord. Våga fråga ges digitalt, den tar cirka 2 timmar inklusive ett kort träningsavsnitt så att du ska kunna använda dina färdigheter direkt efter utbildningen. 

Utbildningens innehåll:

  • Fakta och myter om självmord
  • Livsomställningar innebär en risk – reagera på dem
  • Varningssignaler att uppmärksamma
  • Viktigt att förmedla hopp
  • BÖRS (Bekräfta, Öppna (frågor), Reflektera, Sammanfatta)
  • Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
  • Lotsa rätt – hänvisa inte vidare
  • Nästa steg

 Anmälningslänk 12 januari 15.00-17.00

 Anmälningslänk 2 februari 10.00-12.00

 Anmälningslänk 14 mars 13.00-15.00

Mer information om utbildningen

Varje år tar nära 1 500 personer sitt liv. Det är fyra om dagen. Men självmord går att förebygga! I utbildningen "Våga fråga " får du lära dig hur du kan agera när du misstänker att någon i din närhet har det svårt.

”Våga fråga” går igenom fakta och myter om självmord, hur man identifierar varningstecken på psykisk ohälsa och hur man stöttar någon som mår dåligt. Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra - det kan rädda liv.

Materialet har tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatriker, läkare och forskare.

Utbildningen är 2 timmar inklusive samtalsövningar där du konkret får lära dig samtalsteknik kring hur man kan prata om psykisk ohälsa, självmord och självmordstankar. Inga förkunskaper krävs. 

Emma Wasara Hälsoutvecklare, psykolog
E-post
emma.wasara@regionvasterbotten.se
Telefon
070-205 95 41