Salut under graviditeten

Salut-satsningen startar redan under graviditeten då de blivande föräldrarna kan vara mottagliga för att förändra sina levnadsvanor och främja sin hälsa för barnets skull. Salut-satsningens insatser handlar om att stärka föräldraskapet och främja det väntade barnets fysiska och psykiska hälsa.

Gravid

Här kan du läsa om vad som händer i kroppen under graviditeten och om förlossning.

Om graviditet på 1177.se
Gravid kvinna och ett barn leker på golvet.

Samverkan

Personal inom mödrahälsovård, folktandvård och barnhälsovård samverkar kring barnets och föräldrarnas hälsa, hälsoformulär och föräldraträffar.

 

De blivande föräldrarna fyller i var sitt Hälsoformulär om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Barnmorskan använder hälsoformulären som stöd i hälsosamtalet med de blivande föräldrarna. Motiverande samtalsmetodik används i hälsosamtalen för att främja goda levnadsvanor.

Detta grafiska verktyg ger dig möjligheten att interaktivt ta del av Salut-satsningens databas. Den är enklast att använda vid en dator. 

Besök databasen

Hur du använder databasen

Eva Eurenius Hälsoutvecklare, medicine doktor i fysioterapi, docent i folkhälsovetenskap
E-post
eva.eurenius@regionvasterbotten.se
Telefon
070-680 59 64

Föräldrar är viktiga förebilder. 

Barn och förälder som borstar tänderna

Tandhälsokort sida 2

Tandhälsokort beställs från folktandvarden.salut@regionvasterbotten.se