Salutdagarna

Syftet med Salutdagarna är att vidmakthålla Salut-satsningens hälsofrämjande insatser. Basen är lärandeseminarium med fokus på systematisk förbättringsarbete. Dagarna är också en plattform för samverkan och ett tillfälle för erfarenhetsutbyte.

Kompetensutveckling gällande målområde:

  • trygga och goda uppväxtvillkor
  • ökad fysisk aktivitet
  • goda matvanor.

Salutdagarna riktar sig mot personal inom

  • barnhälsovård
  • familjecentral
  • folktandvård
  • mödrahälsovård
  • socialtjänst
  • öppen förskola.

Salutdagarna 2021

Vi behöver på grund av Covid-19 pandemin ställa om till digitala dagar 2021. Verksamhetsföreträdare har också lyft behovet av yrkesspecifik fortbildning då många utbildningar blivit inställda under innevarande år. När vi nu ställer om är det i avsikt att möta det behovet inom arbetsprocesserna i Salut-satsningen.

Datum och ämnen


Barnhälsovården
18 februari kl. 13:00-16:00
Enskilt föräldrasamtal

Mödrahälsovården
23 februari kl. 13:00-16:00
Viktstabilitet och
Föräldrastöd i grupp

Öppen förskola
3 mars kl. 9.00 – 12.00
Hur kan vi ge stöd till föräldrar med särskilda behov?
Hur jobbar vi hälsofrämjande i en pandemi?

Folktandvården
4 mars kl. 13:00-16:00
Barnets väg i tandvården

Socialtjänst på familjecentral
För dig som arbetar inom socialtjänst på familjecentral. Varmt välkommen att delta på dagen för öppen förskola eller någon av de andra dagarna utifrån behov i ditt arbete.

Inbjudan med möjlighet till anmälan.

Välkommen att kontakta salut@regionvasterbotten.se vid frågor.

Salutdagarna 2020

Ämnet för dagarna

Kulturell medvetenhet och kompetens– att möta barn och föräldrar på lika villkor och tar liksom tidigare år avstamp i boken En förälder blir till.
Under dagen kommer vi också att knyta an till barnkonventionen och summera visionen.
 

Program

 

Välkommen att kontakta salut@regionvasterbotten.se vid frågor.
 

Salutdagarna 2019

Ämnet för dagarna

Psykisk hälsa – om att se till hela familjens hälsa och för barnets bästa vara uppmärksam på hur föräldrarna mår.
 

Bildspel och minnesanteckningar

På gång inom Salut-satsningen, aktuella arbetsprocesser:

En förälder blir till - psykisk hälsa:

Hur mår föräldrar och 3-åringar i Västerbotten:
 

Vardagsbekymmer i familjer idag:

 
 

Välkommen att kontakta salut@regionvasterbotten.se vid frågor och funderingar.
 

Salutdagar 2018

Salutdagar 2017

Salutdagar 2016

Länktips

 Salutdagar 2015