Salutdagarna

Syftet med Salutdagarna är att vidmakthålla Salut-satsningens hälsofrämjande insatser. Basen är lärandeseminarium med fokus på systematisk förbättringsarbete. Dagarna är också en plattform för samverkan och ett tillfälle för erfarenhetsutbyte.

Kompetensutveckling gällande målområde:

  • trygga och goda uppväxtvillkor
  • ökad fysisk aktivitet
  • goda matvanor.

Salutdagarna riktar sig mot personal inom

  • barnhälsovård
  • familjecentral
  • folktandvård
  • mödrahälsovård
  • socialtjänst
  • öppen förskola.

Salutdagarna 2020

Ämnet för Salutdagarna

Levnadsvanor kommer att vara i fokus för dagarna och tar avstamp i boken En förälder blir till, denna gång kapitlet Kulturell medvetenhet.
Citat ur boken: ”Vad behöver jag känna till och förstå för att kunna bemöta och vårda barn och barns familjer på lika villkor”.
Vi kommer också att beröra Barnkonventionen som snart blir lag och summera visionen Världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning 2020.
 

Datum för kompetensutvecklingsdagarna

18 februari i Lycksele
20 februari i Skellefteå
25 februari i Umeå
 
Dagarna kommer att ha samma upplägg vid de olika tillfällena.
Program och möjlighet till anmälan kommer.
 

Välkommen att kontakta salut@regionvasterbotten.se vid frågor.
 

Salutdagarna 2019

Ämnet för dagarna

Psykisk hälsa – om att se till hela familjens hälsa och för barnets bästa vara uppmärksam på hur föräldrarna mår.
 

Bildspel och minnesanteckningar

På gång inom Salut-satsningen, aktuella arbetsprocesser:

En förälder blir till - psykisk hälsa:

Hur mår föräldrar och 3-åringar i Västerbotten:
 

Vardagsbekymmer i familjer idag:

 
 

Välkommen att kontakta salut@regionvasterbotten.se vid frågor och funderingar.
 

Salutdagar 2018

Salutdagar 2017

Salutdagar 2016

Länktips

 Salutdagar 2015