Salutdagarna

Syftet med Salutdagarna är att vidmakthålla Salut-satsningens hälsofrämjande insatser. Basen är lärandeseminarium med fokus på systematisk förbättringsarbete. Dagarna är också en plattform för samverkan och ett tillfälle för erfarenhetsutbyte.

Kompetensutveckling gällande målområde:

  • trygga och goda uppväxtvillkor
  • ökad fysisk aktivitet
  • goda matvanor.

Salutdagarna riktar sig mot personal inom

  • barnhälsovård
  • familjecentral
  • folktandvård
  • mödrahälsovård
  • öppen förskola.

Salutdagarna 2019

Ämnet för dagarna

Psykisk hälsa – om att se till hela familjens hälsa och för barnets bästa vara uppmärksam på hur föräldrarna mår.
 

Datum för kompetensutvecklingsdagarna

13 februari i Lycksele
14 februari i Skellefteå
20 februari i Umeå
 
Dagarna kommer att ha samma upplägg vid de olika tillfällena.
Program och möjlighet till anmälan kommer.
Vi hoppas att få se dig på Salutdagarna 2019!
 

Välkommen att kontakta salut@regionvasterbotten.se vid frågor och funderingar.
 

Salutdagar 2018

Salutdagar 2017

Salutdagar 2016

Länktips

 Salutdagar 2015