Detaljerade anvisningar

Här redovisas de tekniska krav som ställs vid bygg- och fastighetsprojekt hos Region Västerbotten. Anvisningarna gäller mark, byggteknik, vvs, gas, el - och telesystem, transport samt styr- och övervakning . Kontaktuppgifter till ansvariga personer på Region Västerbottens fastighetsavdelning återfinns under respektive teknikområde.

I anvisningen nedan redovisas de byggnadstekniska krav som ställs i Region Västerbottens bygg- och fastighetsprojekt.

Anvisning

Byggteknik

Simon Bäckström Tekniksamordnare bygg
E-post
simon.k.backstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
090-785 22 99

I anvisningarna för dörrmiljöer förklaras de krav som ställs på dörrar i Region Västerbottens fastigheter. I anvisningen finns även information om ansvarsfördelning. 

Dörrmiljöer

Simon Bäckström Tekniksamordnare bygg
E-post
simon.k.backstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
090-785 22 99

Vårdlokaler är tekniskt komplicerade anläggningar med en mängd olika anläggningsdelar. Ett robust sjukhus ställer höga krav på hur elanläggningarna utformas. Ett fel ska kunna uppstå utan att oacceptabla störningar uppstår.

Anvisningar

Gösta Olsson Tekniksamordnare El
E-post
Gosta.Olsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 10 66

Här återfinns de krav som ställs i de projekt som berör utemiljön inom Region Västerbotten.

Anvisning

Mark

Bilagor

Simon Bäckström Tekniksamordnare bygg
E-post
simon.k.backstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
090-785 22 99
Ulf Eriksson Fastighetsingenjör
E-post
ulf.eriksson@regionvasterbotten.se
Telefon
072-207 53 26

Styr- och övervakningsanläggningen är ett viktigt verktyg för den tekniska förvaltaren i dennes uppdrag att uppnå hög driftsäkerhet och energieffektivitet.

Anvisningar

Bilaga

Bildexempel DHC

Mall

Driftkort Lindinvent

Urban Jonasson Tekniksamordnare Styr- och Övervakningssystem
E-post
Urban.Jonasson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-785 22 13

Att de hissystem som installeras är driftsäkra och ändamålsenligt utformade är viktigt för att säkerställa att de komplicerade flöden av människor och gods på regionens sjukhus fungerar tillfredställande.

Anvisning

Hissystem

Gösta Olsson Tekniksamordnare El
E-post
Gosta.Olsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 10 66

Följande anvisningar syftar till att säkerställa en robust försörjning till ändamålsenliga, effektiva och flexibla fastigheter vilka uppfyller alla specifika standarder och riktlinjer som gäller för vårdfastigheter.

VVS

Anvisning

VVS

Bilagor

Mall

Medicinska gaser

Anvisning

Medicinska gasanläggningar

Bilagor

 

Petter Karlsson Tekniksamordnare Medicinska Gaser
E-post
Petter.Karlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-654 39 00
Simon Burman Tekniksamordnare VVS
E-post
simon.burman@regionvasterbotten.se
Telefon
073-822 13 12