Avtal

Regionens aktuella avtal publiceras via en avtalsdatabas i e-Avrop. Aktuella avtal är indelade i kategorier. Avtal kan sökas via kategori, varugrupp, leverantör och fritext.

Katarina Konradsson T.f. Avdelningschef Inköpsanalys och upphandling
E-post
katarina.konradsson@regionvasterbotten.se