Avtal

Regionens aktuella avtal publiceras via en avtalsdatabas i e-Avrop. Aktuella avtal är indelade i kategorier. Avtal kan sökas via kategori, varugrupp, leverantör och fritext.

Ulrika I Nilsson Avdelningschef Upphandling
E-post
ulrika.i.nilsson@regionvasterbotten.se