För studieansvariga

Den här sidan vänder sig till studieansvariga vid Umeå universitet och till övriga externa utbildningsorganisationer som Region Västerbotten samarbetar med.

Ibland används Region Västerbottens lokaler av Umeå universitets eller andra utbildningsorganisationers studenter och elever. För att få åtkomst till aktuella lokaler och vårdsystem krävs tjänstekort, som hanteras av ID-foto på Region Västerbotten. Tjänstekort/siths-kort beställs av utbildningsorganisationernas studieansvariga. Till de studieansvarigas hjälp finns dokumentet nedan, som alltid uppdateras med aktuella rutiner.

Administratör Erika Fahlgren
E-post
erika.fahlgren@regionvasterbotten.se