Avvikelse och reklamation

Om du upptäcker något fel, brist eller dröjsmål på ett hjälpmedel eller en tjänst som Hjälpmedel Västerbotten har levererat eller äger ska du anmäla avvikelse, reklamation eller beställa reparation.

Anmälare som inte använder webSesam ringer kundtjänst, telefon 090-785 93 65, för registrering av avvikelse/reklamation.

Kom ihåg:

 • Det är viktigt att du anmäler felet så fort det upptäcks. Mer information i manualen Avvikelse reklamation. 
 • Fäst en ifylld Följesedel avvikelse/reklamation (och det avvikelsenummer som du fått vid registrering i webSesam/Platina) på hjälpmedlet som du skickar in. Följesedeln finns i  Blankettstället.

 

Reklamation

Reklamation gör du när du upptäcker ett fel eller brist på en vara eller tjänst. Du kan reklamera en hyresprodukt inom 3 månader, och en försäljningsprodukt inom 12 månader.

 • Ersättningsprodukt ska beställas på nytt i webSesam, om inte reparation är att föredra. Ingen begäran om ny produkt skall ske via reklamationen.
 • Trasig/felaktig produkt skickas, märkt med följesedel, till Hjälpmedel Västerbotten för teknisk utredning.
 • Hyreshjälpmedel avregistreras från brukare vid ankomst till HMV.
 • Vill du reklamera en försäljningsprodukt, kom ihåg att uppge dess batchnummer/lotnummer eller produktionsdatum.
 • Försäljningshjälpmedel krediteras när en teknisk utredning visar att det handlar om ett produktfel.
 • HMV bevakar alltid om reklamationen ska återföras till leverantören.
 • Vid fel i leverans skrivs avvikelse i webSesam. Kontakta kundtjänst som hjälper till att åtgärda felet. Vid transportskada är det viktigt att kundtjänst får ert fraktsedelnummer, alternativt individnummer, eller i sista hand artikelnummer. De behöver även bilder på produkten i sin helhet, samt närmare bilder på skadan/skadorna.
      

Arbetsorder reparation

Arbetsorder reparation görs när fel/brist på vara eller tjänst upptäcks efter 3 månader från leverans. 

 • HMV bevakar alltid om reparationen skall återföras till leverantören som reklamation

 

Avvikelse

Avvikelse ska göras då skada på person har eller kunde ha inträffat vid användning av hjälpmedel från Hjälpmedel Västerbotten.

 • Avvikelsen anmäls i Platina där ärendehandläggaren skapar ett underärende för utredning som sedan skickas till HMV.
 • HMV utreder sin del och besvarar utredningsärendet.
 • HMV kontaktar leverantör för praktisk hantering.
 • HMV anmäler vid behov händelsen till leverantören och Läkemedelsverket.
 • Avvikelsen anmäls enligt det system för avvikelsehantering som finns i respektive kommun.
 • Kommunen anmäler vid behov händelsen till Läkemedelsverket. Detta meddelas HMV.
 • HMV kan vid behov anlitas för utredning kring hjälpmedlets del i händelsen. Anmälan görs i dessa fall i WebSesam.
 • Hjälpmedlet ska alltid skickas, märkt med följesedel, till Hjälpmedel Västerbotten för teknisk utredning.
 • Ingen begäran om ny produkt eller åtgärd skall ske via avvikelseanmälan. Gör ny förskrivning eller arbetsorder för detta.

Du kan följa hur din anmälan handläggs i webSesam och du får svar när utredning gjorts. När en anmälan avslutas får du ett meddelande i webSesam.

Vi uppmanar dig att anmäla fel och brister på levererade varor och tjänster så att vi på Hjälpmedel Västerbotten kan förbättra vår verksamhet.