Filmer och presentationer

Här hittar du material kring hjälpmedel, såsom utbildningsfilmer för förskrivare, filmer för hjälpmedelsanvändare samt presentationer och annat material.

Förskrivarinformation

Se vår informationsfilm, inspelad i mars 2024. Filmen innehåller information till Västerbottens förskrivare av hjälpmedel gällande utbildningar, arbetssätt, upphandlingar, ändringar i rutiner med mera. Det finns möjlighet att delta i dialog­möten med Hjälpmedel Västerbottens sektionsledare i april. Mer information och anmälan hittar du i vår kalender.