Filmer och presentationer

Här hittar du material kring hjälpmedel, såsom utbildningsfilmer för förskrivare, filmer för brukare samt presentationer och annat material.