NYHETER 2022-01-20

Förskrivarträffar våren 2022

Vi på Hjälpmedel Västerbotten håller regelbundet träffar med länets förskrivare som komplement till informationen på vår hemsida och i nyhetsbrevet.

 

 

Vi riktar oss direkt till förskrivarna i länets verksamheter för att kunna fånga just era specifika frågor, som ni har i er vardag kopplat till er verksamhet och målgruppen patienter/brukare. Träffarna ingår i avtalen mellan Hjälpmedel Västerbotten, Region Västerbotten och länets kommuner.

Under våren fortsätter representanterna från Hjälpmedel Västerbottens ledning med träffarna som påbörjades i hösten 2021. Här får du relevant information som berör ditt arbete som förskrivare just nu och framöver, och vi på HMV tar med oss det som du har att berätta.

 

Agenda våren 2022:

 • Sofia Ögren, hjälpmedelskoordinator:
  Hjälpmedelsrådet, hjälpmedelsstrategin, hjälpmedelshandboken
 • Eldrivna rullstolar – temagrupp
 • Inledning från Hjälpmedel Västerbotten
 • Prioritering av tjänster
 • Sortimentsansvar – teamarbete
 • Digitala vårdmöten
 • Förskrivarenkät 
 • Sortimentskatalogen
 • Frågor och dialog

 

Datum:

Dessa verksamheter har fått en inbjudan samt möteslänk och får en påminnelse två dagar innan respektive tillfälle.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan