Behandling

Här finns dokument inom området behandlingshjälpmedel.

Antidecubitus, dynor och madrasser

Antidecubitusdynor till rullstol

Rullsstolsdynor, bälten och selar

 

Antidecubitusmadrasser till säng

Sortimentsöversikt madrasser och tillbehör

Ska du packa madrassen och undrar hur? Se den korta filmen från Care of Sweden, som visar hur madrassen CuroCell Auto 420 packas.

Så packas Curocell Auto 420

 

Medicinska behandlingshjälpmedel

Sortimentsöversikter

 

Dokument att lämna ut till patienten

Förbrukningsmaterial att beställa för patienten

 

Beställningsunderlag

Pep/Rmt andningsmuskeltränare 

 

Nutritionspumpar

Rutiner för förskrivare av nutritionspumpar

Lån av nutritionspump 

Lån av hjälpmedel och nutritionspump sjukhussamordnare NUS

 

Positioneringskuddar

Beställningsunderlag

Positioneringskuddar 

Positioneringskit för utlåning

Som förskrivare kan du låna ett kit med positioneringskuddar kostnadsfritt för att testa olika typer innan beställning. Kitet innehåller följande sex positioneringskuddar: Mellan barnnackkudde, stor halvmåne, liten banan, stor banan, stor fyrkant samt T-kudde large.

Ring eller mejla kundtjänst för att boka positioneringskitet när det är tillgängligt. Kitet kan hämtas på Hjälpmedel Västerbotten i Umeå eller skickas till dig/användaren. Det återlämnas så snart som möjligt, dock senast efter två veckor, på våra ordinarie hämtnings- och lämningsplatser eller direkt till Hjälpmedel Västerbotten i Lycksele, Skellefteå eller Umeå.

Instruktion vid lån av positioneringskit

Adresslapp Åter HMV positioneringskit

Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65