Förflyttning - eldrivna rullstolar

Här finns dokument inom hjälpmedelsområdet eldrivna rullstolar.

Sortimentsöversikter

Blanketter

Så beställer du ett utprovningsstöd inom eldrivna rullstolar
Klicka här för att se vilka blanketter som du behöver.

 

Frågeformulär till vuxna brukare, checklista 
Stöd i kartläggning.

Checklista inför förskrivning av elrullstol / drivaggregat
Stöd i kartläggning.

I hjälpmedelshandboken finns anvisning för förskrivning och beskrivning av rekommenderat arbetssätt.

Övriga dokument

Så här skickar du in ett utprovningsstöd för eldrivna rullstolar

Tips om körträning med eldriven rullstol
     (dokumentet är liggande A4, kapas till A5 och häftas)

Rutin vid reparation av däck och slang  

KASE - Kommunikation och alternativa styrsätt till eldriven rullstol

Möjligheter och risker med eldriven rullstol i trafiken. Folder från NTF.

 

Äldre dokument

OBS! Nedanstående dokument ska inte längre skickas in till Hjälpmedel Västerbotten. De ligger endast kvar på vår hemsida för er som själva vill använda dessa i era verksamheter.

Medicinskt underlag eldriven rullstol 

Särskilt Hjälpmedelsbeslut (SHB) Eldrivna Rullstolar

 

Hjälpmedel Västerbotten Kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65