Högre brukarvikt

Här nedan hittar du dokumentation gällande hjälpmedel som klarar av högre brukarvikter.

Sortimentsöversikt

Här nedan finns en sammanställning över de hjälpmedel som klarar av högre brukarvikter, och som Hjälpmedel Västerbotten har i sortiment.

För att se mer utförlig information om alla hjälpmedel, se hjälpmedlens respektive sortimentssidor.

Sortimentsöversikt - hjälpmedel som klarar högre brukarvikter

För information om produkter utanför sortiment, kontakta konsulent.

 

Checklista

Checklista - Att tänka på inför kartläggning av hjälpmedel som klarar högre brukarvikter

 

Kontakt

För en första kontakt gällande frågor om hjälpmedel som klarar högre brukarvikt, kontakta någon av de nedanstående konsulenterna så hjälper de dig vidare.

Ann-Catrin Karlsson
annkatrin.carlsson@regionvasterbotten.se 
090 - 785 74 44

Göran Dahlin
goran.dahlin@regionvasterbotten.se 
090 - 785 70 43

Marie Schogster
marie.schogster@regionvasterbotten.se 
090 - 785 74 69