Högre användarvikt

Här finns information och dokument gällande hjälpmedel för högre användarvikter.

Behovet av hjälpmedel konstruerade för högre användarvikter ökar. På Hjälpmedel Västerbotten har vi sammanställt förskrivningsbara hjälpmedel för högre användarvikter i vår sortimentsöversikt. I de fall användarvikten (personens vikt) överskrider den maximala användarvikten för dessa hjälpmedel finns ett säkerhetslager med ett antal hjälpmedel som klarar en användarvikt på minst 250 kg. Detta gäller mobil hygienstol med elmanövrerad tiltfunktion, manuell rullstol, säng och madrass samt mobil personlyft och förstärkt rollator. Dessa hjälpmedel förskrivs när en snabb leverans behövs och ska i första hand användas i syfte att göra utskrivning av patient möjlig innan ett utprovningsärende/leverans av individuellt utprovat hjälpmedel kan göras.

När det gäller högre användarvikter är det extra viktigt att olika yrkesgrupper runt omkring personen samarbetar i team. Ett tidigt och kontinuerligt informationsutbyte mellan förskrivare och mottagande eller överlämnande kollega är av stor vikt.

Utbudet av hjälpmedel anpassade för högre användarvikter är begränsade och leveranstiderna kan vara längre när behov av hjälpmedel utanför sortiment finns. Därför är det även i kontakt med Hjälpmedel Västerbotten viktigt med framförhållning och planering.

Sortimentsöversikt

Här finns en sammanställning över de hjälpmedel för högre användarvikter som Hjälpmedel Västerbotten har i sortiment.

Sortimentsöversikt: Hjälpmedel för högre användarvikter

För utförlig information om specifika hjälpmedel, se våra sortimentssidor. För information om produkter utanför sortiment, kontakta hjälpmedelskonsulent. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.  

Checklista

Inför kartläggning vid högre användarvikt

Kontakt

Våra hjälpmedelskonsulenter hjälper dig vidare med dina frågor om hjälpmedel för högre användarvikter. 

Ann-Catrin Karlsson Hjälpmedelskonsulent
E-post
annkatrin.carlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 44
Göran Dahlin Hjälpmedelskonsulent
E-post
goran.dahlin@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 70 43
Marie Schogster Hjälpmedelskonsulent
E-post
marie.schogster@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 69