Högre användarvikt

Här hittar du dokumentation gällande hjälpmedel för högre användarvikter.

Sortimentsöversikt

Här finns en sammanställning över de hjälpmedel för högre användarvikter som Hjälpmedel Västerbotten har i sortiment.

Sortimentsöversikt: Hjälpmedel för högre användarvikter

För utförlig information om specifika hjälpmedel, se våra sortimentssidor. För information om produkter utanför sortiment, kontakta hjälpmedelskonsulent. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.  

Checklista

Checklista: Att tänka på inför kartläggning av hjälpmedel för högre användarvikter

Kontakt

Våra hjälpmedelskonsulenter hjälper dig vidare med dina frågor om hjälpmedel för högre användarvikter. 

Ann-Catrin Karlsson Hjälpmedelskonsulent
E-post
annkatrin.carlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 44
Göran Dahlin Hjälpmedelskonsulent
E-post
goran.dahlin@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 70 43
Marie Schogster Hjälpmedelskonsulent
E-post
marie.schogster@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 69