NYHETER 2024-04-11

Inventering bussgods-burar

De burar som används för leverans av hjälpmedel blir ofta stående på boenden, sjukstugor med mera istället för att skickas tillbaka till oss. Därför kommer Hjälpmedel Västerbotten nu att tillsammans med Bussgods samla in alla tomma burar på vift för att kontrollera antal och se över skick. Inventeringen har dragit igång och väntas pågå i två veckor.

Tillbaka till nyhetslistan