Kalender

Hjälpmedel Västerbotten erbjuder länets förskrivare basutbildningar, fördjupnings- och uppföljningskurser, temadagar och temagrupper samt ärendegrupper. På våra sortimentsvisningar presenterar vi Regionens upphandlade och utvärderade sortiment med tillhörande rutiner.

I kalendern hittar du våra kommande utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter. Definitioner av alla aktiviteter finns här.
Anmäl dig via "Kursanmälan" i menyn, om det inte står något annat i inbjudan.

 

Augusti

Information om samarbetsavtal med kommunerna

Hjälpmedel Västerbotten erbjuder tre tillfällen med information och genomgång kring de nya hjälpmedelsavtalen med kommunerna.

  • 23 augusti kl. 10.00 – 11.30 i Umeå och via video
  • 23 augusti kl. 13.00 – 14.30 videomöte (kommuner i Lyckseleområdet)
  • 26 augusti kl. 10.00 – 11.30 i Umeå och via video

Förskrivare inom Skellefteå kommun får informationen vid ett separat tillfälle.

 

Sortimentsvisning tyngdtäcken – Produkter i nya avtalet fr.o.m. 2019-09-01 

  • 27 augusti i Lycksele
  • 28 augusti i Umeå
  • 29 augusti i Skellefteå

 

September

5 och 12 september i Umeå:
Temagrupp trycksårsprevention och antidecubitushjälpmedel i Umeå

5 september i Skellefteå:
Basutbildning PODD

10 september i Umeå:
Basutbildning eldrivna rullstolar

23 september: i Umeå
Nationella Hjälpmedelsdagen firas på HMV Umeå

25 september i Umeå:
Basutbildning Communicate InPrint 3

 

November

14 november i Lycksele:
Basutbildning HANDI

21 november i Umeå:
Basutbildning Communicate InPrint 3