Kalender

Här hittar du som är förskrivare de utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter som Hjälpmedel Västerbotten erbjuder. Fler utbildningstillfällen läggs till under året.

2023

23/1 
Basutbildning Prio, Umeå

23/1 
Basutbildning Cross 6, Umeå

24/1
Basutbildning Prio, Skellefteå

24/1
Basutbildning Cross 6, Skellefteå

25/1
Basutbildning Prio, Lycksele

25/1
Basutbildning Cross 6, Lycksele


15/2 Fullbokat*
Basutbildning Prio, Umeå

22/2
Basutbildning Communicate In Print 3, digitalt

23/2
Sortimentsvisning avancerade elektroniska kalendrar, Lycksele


16/3 Fullbokat*
Ärendegrupp: Kognitivt stöd

22/3 Inställt pga få anmälningar
Dialogmöte med förskrivare, digitalt

23/3 Inställt pga få anmälningar
Dialogmöte med förskrivare, digitalt

23/3 Fullbokat*
Basutbildning Prio, Umeå

28/3 Inställt pga få anmälningar
Dialogmöte med förskrivare, digitalt

29/3 
Dialogmöte med förskrivare, digitalt


19/4 och 20/4
Basutbildning: Sittande och positionering hela dygnet, Umeå

19/4 Fullbokat*
Basutbildning trycksårsprevention, Lycksele

20/4
Basutbildning trycksårsprevention, Skellefteå

20/4 Fullbokat*
Ärendegrupp: Kognitivt stöd

25/4 Inställt pga få anmälningar
Basutbildning eldrivna rullstolar, Umeå

26/4 Inställt pga få anmälningar
Basutbildning eldrivna rullstolar, Lycksele


Maj

3/5 och 4/5
Basutbildning: Sittande och positionering hela dygnet, Skellefteå

4/5 Inställt pga få anmälningar
Basutbildning eldrivna rullstolar, Skellefteå

4/5
Basutbildning Communicate In Print 3, Umeå

10/5 Inställt
Basutbildning trycksårsprevention, Umeå

11/5 Inställt
Basutbildning trycksårsprevention, Umeå

12/5 Fullbokat*
Sortimentsvisning kognitivt stöd, Umeå

15/5
Sortimentsvisning Etac Starlock sittdyna, digitalt

16/5
Sortimentsvisning Etac Starlock sittdyna, digitalt

17/5 Fullbokat*
Basutbildning lyftar och lyftselar, Umeå

Juni

8/6
Introduktion för nya förskrivare

15/6 
Basutbildning Prio, Umeå

 

Juli

 

Augusti

31/8
Basutbildning lyftar och lyftselar, Umeå

 

September

19/9
Basutbildning eldrivna rullstolar, Umeå

20/9 
Basutbildning eldrivna rullstolar, Skellefteå

 

Oktober

4/10
Introduktionskurs för nya förskrivare

 

November

 

December

 

* Önskemål om utbildning

När önskat tillfälle är fullbokat eller när det finns andra behov

 • Fler utbildningstillfällen. Om du inte får en plats på den utbildning du är intresserad av att delta i, kan du kontakta oss för att anmäla ditt intresse för den utbildningen. När vi får in tillräckligt många intresseanmälningar kan vi planera för fler utbildningstillfällen.
 • Anpassad utbildning. Om du är intresserad av en utbildning som är anpassad för just din verksamhet, kan du kontakta oss för att anmäla ditt intresse. När vi får in tillräckligt många intresseanmälningar kan vi planera för nya typer av utbildningar.

Kontakta kundtjänst eller den sortimentsansvariga konsulenten. Konsulenternas kontaktuppgifter hittar du i menyn Kontakta oss, under rubriken Hjälpmedelskonsultation.

 

Innehåll i utbildningar och abonnemang

Ingen kostnad tillkommer för följande utbildningsaktiviteter:

 

Sortiment och tillhörande aktuella rutiner presenteras före eller efter en upphandling/utvärdering.

Kollegialt erfarenhetsutbyte där deltagarna kan lyfta sina frågor och synpunkter inom aktuellt sortiments-/kunskapsområde. Kom som du är, dela med dig av dina funderingar och lyssna på andras.

I en temagrupp är fokus på att diskutera policy, praxis, etik och metod utifrån aktuellt område, d.v.s. det viktiga resonemang som hör till en förskrivning.

Kollegialt erfarenhetsutbyte där deltagarna lyfter egna pågående ärenden för att tillsammans med kollegor se fler möjligheter till lösningar.
Gruppens innehåll anpassas till de pågående ärendena och deltagarnas behov för stunden. Här kan ingå metodik och produktfrågor som kopplas till de pågående ärendediskussionerna.

 

Utöver det som är angivet i basabonnemanget kan det under året anordnas utbildningar där externa föreläsare eller tekniker anlitas. Dessa debiteras enligt självkostnadsprincipen utifrån kostnad och antal deltagare.

 

För följande utbildningsaktiviteter tillkommer en kostnad:

 

Grundläggande utbildning inom HMV:s kompetensområden, ofta en kombination av teori och praktik/prova-på. Utbildningen kan innehålla en genomgång av produkter med tillbehör och exempel på tillämpning. Kan innehålla möjlighet att ta med egna patientfall.

Fördjupning inom aktuellt område. Kan vara med brett angreppssätt eller en fördjupning. Behöver inte ha en tydlig koppling till specifika hjälpmedel; kan handla om patientgrupper, diagnoser, arbetssätt, lagstiftning, regelverk m.m.

För de som deltagit i en basutbildning och önskar en fördjupning i ämnet. Innebär aktivt deltagande, till exempel med egna patientfall. Kan innehålla genomgång av produkter.

Prissättningen nedan baserar sig på avtal och överenskommelser mellan Hjälpmedel Västerbotten, Region Västerbotten och länets kommuner.


Grundpriser

Gäller för utbildningar där målgruppen är förskrivare inom kommunerna och inom Region Västerbotten, och där hjälpmedelskonsulenter är ansvariga och utförare.
Aktuellt pris anges i respektive kursinbjudan.

Kursavgifter för fysiska träffar

(exklusive moms):

 • Halvdagsutbildning: 250 kr/deltagare 
 • Heldagsutbildning: 400 kr/deltagare
 • 2-dagarsutbildning: 700 kr/deltagare

Avgiften täcker kostnader för teknikstöd, utbildningsmaterial och fika. Inga ytterligare avgifter tillkommer. 

Utbildningar på distans

 • Halvdagsutbildning:  200 kr/deltagare
 • Heldagsutbildning:   300 kr/deltagare
 • 2-dagarsutbildning:  500 kr/deltagare

Regler för avbokning  

 • En bokad plats kan lämnas över till en kollega. 
 • Vid avbokning mindre än 7 dagar innan kursdatum debiteras 200 kr.
 • Vid ej avbokat/uteblivet deltagande debiteras hela avgiften.
 • Vid utbildning med en extern föreläsare är anmälan bindande.

 

Planering/utförande av utbildningar till andra målgrupper

Prissätts efter överenskommelse.

 

Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65