NYHETER 2021-12-03

Länstrafiken informerar om nya riktlinjer för säker färd

Länstrafiken har gått ut med nya riktlinjer för ökad säkerhet för resenärer som ska färdas i sin rullstol. Du som förskrivare bör känna till följande.

 

Det är mest trafiksäkert för resenären att flytta till ett bussäte och sitta bältad där. Går inte detta behöver man försäkra sig om att rullstolen är godkänd av leverantören för att sitta i under färd. Rullstolen ska vara utrustad med det tillbehör som leverantören kräver för att vara trafiksäker; du hittar den informationen i bruksanvisningen. I vissa fall kan rullstolen behöva kompletteras med tillbehör, framför allt vid färd i regionbussar.

Länstrafikens nya riktlinjer (uppdaterat 3/12 2021)

 

Tillbaka till nyhetslistan