NYHETER 2021-12-03

Länstrafiken uppdaterar riktlinjer för säker färd

Du som förskrivare bör känna till informationen om ökad säkerhet för resenärer som ska färdas i sin rullstol. De nya riktlinjerna började gälla den 1 november 2021.

Plats för rullstol på en länsbuss.

I juni gick Länstrafiken ut med nya riktlinjer för ökad säkerhet för resenärer som ska färdas i sin rullstol. Nu har de uppdaterat dokumentet och vill informera länets förskrivare om följande:

  • Rullstolar behöver inte vara utrustade med högt ryggstöd eller nackstöd, utan rullstolen ska vara godkänd att sitta i som säte under färd enligt rullstolens bruksanvisning.
  • Syftet med denna ändring är att inkludera aktivrullstolsanvändare som bussresenärer.

 

Länstrafikens nya riktlinjer från 2021-11-01

Det mest trafiksäkra sättet att färdas för resenären att flytta till ett bussäte och sitta bältad där.

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan