NYHETER 2021-12-13

Väntetid manuella rullstolar

Just nu har vi hög belastning, framförallt inom sortimentsområdet manuella rullstolar.

Detta beror på delvis nytt sortiment, pågående upphandling, fördröjda leveranser pga. av Covid samt behov av omfördelning av personalresurs. 

Det kan innebära längre väntetider inom sortimentsområdet. Vid rådgivning skulle det underlätta om ni mejlar er frågeställning i ett första steg, så att vi kan hantera dessa i turordning.

Om det är brådskande och det dröjer med svar kan ni kontakta kundtjänst som i sin tur försöker påskynda ärendet. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Tillbaka till nyhetslistan