Avvikelser

Avvikelse, som har inträffat vid provtagning inför transfusion eller i samband med transfusion, ska registreras som avvikelserapport i Platina på intranätet.

OBS! Ring Blodcentralen om frågor föreligger eller om akuta åtgärder behöver vidtas.

Utdrag ur Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:29

Kapitel 6 Anmälan av avvikande händelser

1 § Verksamhetschefen skall se till att den blodcentral som har lämnat ut en blodenhet som har använts vid en transfusion snarast underrättas om

  1. allvarliga biverkningar som har misstänkts eller konstaterats under eller efter transfusionen (transfusionskomplikationer) och som kan hänföras till blodets och blodkomponenternas kvalitet eller säkerhet, och
  2. upptäckta fel på en blodpåse, på påsens märkning eller på bifogad dokumentation.