Klinisk mikrobiologi, PNA

Här hittar du rekommenderade analyser under klinisk mikrobiologi.

 

Har du frågor?
Kontakta order.provtagningsmaterial.mikrobiologi@regionvasterbotten.se

 

COVID-19 Ag Snabbtest - Flowflex

Flowflex Sars-CoV-2 antigen rapid test (art.nr. 7509) är ett test som kan användas vid misstanke om aktuell SARS-CoV-2-infektion inom fem dygn från symptomdebut eller i samband med smittspårning för att identifiera smittbärande personer. Testet kan även användas vid triagering av patienter på hälso- och sjukvårdsinrättning. Screening av personal kan göras i vissa situationer i samråd med vårdhygien. Resultatet är osäkert och separat prov för PCR-påvisning av SARS-CoV-2 behöver ofta tas samtidigt.

Mätområde: Negativt - Ej påvisad Covid-19 (SARS-CoV-2) infektion 
                         Positivt - Påvisad Covid-19 (SARS-CoV-2) infektion
Förpackningsstorlek: 1 st test/förpackning

Utbildningsmaterial Flowflex

 

Mononukleos - Biosynex Mono BSS

BIOSYNEX Mono BSS är ett snabbtest som påvisar heterofila antikroppar av IgM-typ. Dessa antikroppar förekommer oftast vid mononukleos. Smittsam mononukleos, IM, är en akut herpesvirusinfektion som främst orsakas av primärinfektion med Epstein-Barr-virus, EBV.

Testet är mycket enkelt att utföra och kan utföras på kapillärblod, venblod, serum eller plasma. Resultatet fås på 5 minuter.

Mätområde: Negativt - provet innehåller inga heterofila antikroppar. 
                         Positivt - provet innehåller heterofila antikroppar
Förpackningsstorlek: 25 st test/förpackning.

Arbetsdokument

 

Strep A - OSOM®

OSOM® Strep A Test (Svalg Prov) är ett test för att detektera Strep A-antigen i svalgprov som hjälpmedel för att diagnostisera Grupp A Streptokockinfektion. Svar erhålls efter 5 minuter.

Mätområde: Negativt - provet innehåller inte Strep A-antigen.
                         Positivt - provet innehåller Strep A-antigen
Förpackningsstorlek: 50 test/förpackning

Arbetsdokument