Kontakta klinisk mikrobiologi

Sekretariatet

090-785 11 25
Vardagar kl 7.30-16.15 lunch kl 11.30-12.30 (brevlåda)
Fax: 090-12 15 52

Jour för mikrobiologiska frågor

Läkare
Alla dagar kl 8-20 - Sök bakteriologi- eller virologijouren via sjukhusets växel 090-785 00 00

BMA bakteriologi
Under helger nås biomedicinsk analytiker på laboratoriet dessa tider för bakteriologiska frågor:
Lördag kl 7.30-14 och Söndag kl 8-13, telefon 090-785 11 29

BMA virologi
Under helger nås biomedicinsk analytiker på laboratoriet dessa tider för virologiska frågor:
Lördag och söndag kl 7.30-16, telefon 090-785 13 11

Biträdande avdelningschef Serologi och sekretariat

Ingrid Marklund
ingrid.a.marklund@regionvasterbotten.se
090-785 13 14

Biträdande avdelningschef Molekylärdiagnostik

Ingrid Marklund
ingrid.a.marklund@regionvasterbotten.se
090-785 13 14

Biträdande avdelningschef Odling, substrat och provhantering

Catharina Lundgren
catharina.lundgren@regionvasterbotten.se
090-785 11 39

Kvalitetssamordnare

Annelie Jonsson Tegenfeldt
annelie.tegenfeldt@regionvasterbotten.se
070-358 52 16

Avdelningschef

Carina Karlsson
carina.karlsson@regionvasterbotten.se
090-785 13 13

Medicinsk chef

Annika Osterman
090-785 98 97

Besöksadress

Målpunkt R02, byggnad 6B bottenvåning (expedition/sekretariat)

Postadress

Klinisk mikrobiologi
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Ledning Klinisk mikrobiologi

Avdelningschef

Carina Karlsson
090-785 13 13

Medicinsk chef

Annika Osterman
090-785 98 97

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se
Hit kan du vända dig om du har allmänna frågor eller synpunkter. Provsvar och övriga patientuppgifter får inte lämnas ut via e-post.