Nedre halva rosa remiss

Här får du hjälp kring hur remissen nedre halva rosa ska fyllas i och vad som är viktigt att komma ihåg.

För provtagaren är det viktigt att notera att det kan behövas flera serumrör för frågeställningen. Har du misstanke om brucella eller tularemi och har tagit även andra prov på patienten, som ex blododling eller sårodling, är det av laboratoriesäkerhet väldigt viktigt att det tydligt framgår i kliniska data.

För prov med frågeställning om antikroppar i likvor är det viktigt att ta ett samtidigt serumprov också.

I rutan Screening, blodsmitta, har laboratoriet plockat ihop olika block av analyser som vissa beställare ofta tar, för att underlätta beställningen av provet.

Vid frågeställning mykobakterier kan inte andra prov skickas på samma remiss. 

Under rubriken PCR Chlamydia/Gonokocker markerar du också vilket provmaterial du skickar. Detta är dock en screeningmetod för gonorré och om riktad frågeställning finns på gonorré ska patienten även odlas och det provet skickas på den gula remissen.