Serologisk diagnostik och sekretariat

När våra kroppar utsätts för olika mikrobiologiska smittämnen bildas det antikroppar som på olika sätt hjälper till att oskadliggöra inkräktaren. Vissa antikroppar bildas snabbt och försvinner sedan medan vissa andra kvarstår livet ut. I vår diagnostik har vi olika metoder som gör att vi kan påvisa om patienten har eller inte har antikroppar mot den sjukdom som misstänkes.

Vilken typ av de antikroppar som påvisas; snabbt uppkomna, IgM, eller länge kvarstående, IgG, hjälper till att datera infektionen i tiden.

Serologisk diagnostik i olika former är en stor del av laboratoriets verksamhet och det praktiska arbetet är indelat i olika stationer; allmän serologi och blodsmitta.

Allmän serologi

På denna arbetsstation utförs största delen av övrig serologisk diagnostik. Det rör sig om allt från påvisande av ett antikroppssvar mot luftvägssmittor såväl som mot tarmsmitta och infektioner som överförs via djurbett.
Här arbetar personalen mest med ganska små serier av prover och det mesta arbetet sker för hand.

Ett sätt att bedöma mängd och förekomst av antikroppar är genom att tillsätta patientprov på en cellmatta som fixerats på objektsglas och som innehåller olika antigener. Avläsning sker i mikroskop.
Vissa analyser tolkas genom att en färgintensitet avläses i en sk spektrofotometer. Värdet omvandlas sedan till enheter som laboratoriet tolkar och svarar ut. Andra metoder avläses med det mänskliga ögat.

Det är stor variation i utseende mellan de olika serologiska testerna. Även tiden de tar att utföra skiljer sig mycket. En av de så kallades norrländska infektionssjukdomarna, som brukar benämnas sorkfeber, orsakas av ett virus som heter nephropathia epidemica och tillhör gruppen Puumalavirus. För att kunna ställa den diagnosen har laboratoriet ett snabbtest som i vissa fall används och som sedan följs upp av mer traditionell antikroppspåvisning.

Ibland är det istället delar av den sjukdomsorsakande organismen som påvisas och då kallas det istället för antigenpåvisning. Tre av våra analyser inom antigenpåvisning är så kallade snabbtester vilket innebär att kunden ofta kan få svar inom en kort tid.

Blodsmitta

En arbetsstation arbetar framförallt med vad som i dagligt tal brukar kallas "blodsmitta" det vill säga sjukdom som sprids genom kontakt blod till blod. Denna diagnostik sker huvudsakligen genom analyser på ganska stora instrument som tillåter att många prov analyseras samtidigt.

Provgenomströmningen är stor och ofta krävs snabba svar.

Sekretariat

Sekretariatet har många olika uppgifter som underlättar det dagliga arbetet på laboratoriet. De svarar i telefonen och rapporterar fynd till olika myndigheter. Alla laboratoriesvar skrivs i dag ut på papper i väntan på elektroniskt remiss- och svarssystem och personalen på sekretariatet ser till att de når sin mottagare genom fax, rörpost och vanlig post.

De remisser som inte är riktigt ifyllda vad gäller avsändare och patientuppgifter registreras för hand och spåras.
Personalen försöker bemanna telefonen i största möjliga utsträckning men ibland kommer det andra uppgifter som måste utföras.