Koagulationspreparat

Blodcentralen NUS har av Läkemedelscentrum fått uppdraget att förvara och lämna ut koagulationspreparat. Detta för att de skall finnas lätt tillgängliga även på jourtid.

  • Beställning sker via telefon 090-785 20 76
  • Uppge patientens namn och födelsedatum samt beställande avdelning
  • För råd om val av preparat och dosering, kontakta koagulationsjouren på Karolinska Sjukhuset alt. Skånes universitetssjukhus.
  • För synpunkter på sortimentet av preparat kontakta Läkemedelscentrum