Provtagningsanvisningar

Här finner du som provtagare/remittent handledning inför, under och efter provtagningen och föreskrifter för provtagning, provtagningskärl samt hantering, förvaring och transport för önskad analys. Du hittar även klinisk information om indikation, interferens/felkällor och referensintervall för varje analys.

Följande information gäller endast för prov som skickas till laboratorierna inom Laboratoriemedicin VL.

Kom ihåg att korrekta patientförberedelser och provtagning samt patientuppgifter, hantering och märkning av prov är en förutsättning för riktiga resultat.

Provtagningsanvisningar

Genom Laboratoriemedicins provtagningsanvisningar får du hjälp till den information som du behöver för olika provtyper. Glöm inte att alltid kontrollera i respektive provtagningsanvisning inför provtagning.

Biobanksprov

Det ska framgå av remissen om det/de prov som ska tas omfattas av Biobankslagen (2002:297). Information till dig som tar prov som sparas i biobank finns på Biobank Sveriges webbplats.