Elektroniska remisser och svar

Via LabPortalen kan du göra beställningar till laboratoriemedicin elektroniskt. LabPortalen är ett komplett system för remisser och svar där du loggar in och får tillgång till de anslutna verksamheternas analyssortiment.

Elektroniska remisser och svar ger ett snabbare och mer patientsäkert flöde för analyserna. Vi hoppas att du ser fördelarna med tjänsten och hjälper dig gärna med att komma i gång.

Verksamheter som är ansluta till LabPortalen:

  • Klinisk immunologi
  • Klinisk mikrobiologi

Verksamheter som kommer att ansluta till LabPortalen:

  • Klinisk kemi
  • Klinisk patologi

För beställare i Västerbottens län som använder RoS är beställningsförfarandet oförändrat och sker inte via InfoSolutions tjänster.

Få tillgång till LabPortalen

Befintlig kund

För att få tillgång till LabPortalen behöver du en beställarkod från oss. Kontakta laboratoriemedicin på laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se för att få er beställarkod.

Vänd dig sedan till InfoSolutions för anslutning till LabPortalen. Kontakta support@infosolutions.se.

InfoSolutions meddelar dig när du kan börja använda LabPortalen.

Observera att det inte går att använda tjänsten mot Region Västerbotten förrän respektive verksamhet anslutit.

Ny kund

Om du inte redan är kund hos oss behöver vi registrera dig och skapa en beställarkod. Kontakta laboratoriemedicin på laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se för att registrera dig som kund.

Laboratoriemedicin skickar ett meddelande med beställarkod när registreringen är klar.

Vänd dig sedan till InfoSolutions för anslutning till LabPortalen. Kontakta support@infosolutions.se för att beställa LabPortalen.

InfoSolutions meddelar dig när du kan börja använda LabPortalen.

Observera att det inte går att använda tjänsten mot Region Västerbotten förrän respektive verksamhet anslutit.