ROTEM (Tromboelastometri)

Tromboelastometri (ROTEM®)

Tromboelastometri används som stöd vid behandling av blödande patienter med blodkomponenter.

Analysen utförs dygnet runt. Prov ska tas i 2,7 mL citratrör och skickas till Blodcentralen. Blodcentralen ska förvarnas per telefon att prov är på väg. Analysen påbörjas snarast.

Analysresultaten (graferna) kan ses i realtid på bildskärm hos beställande enhet, under ikonen ROTEM Blodcentralen, och tolkning görs av beställande/behandlande läkare.

Trombocytfunktion (ROTEM®-Platelet)

Analysen finns tillgänglig hela dygnet men används i första hand jourtid då motsvarande analys på Klinisk kemi inte finns tillgänglig. Prov och resultat hanteras enligt samma principer som vid Tromboelastometri med undantag att provet vid Trombocytfunktion inte får skickas med rörpost.