Terapirekommendationer

Läkemedelskommitténs expertgrupper författar aktuell läkemedelsbehandling inom sitt specialområde, detta material sammanställs och finns sedan tillgänglig som bok och i digital version.

Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt kostnadseffektivitet.

Den tryckta boken kan beställs från Läkemedelskommittén
E-post: lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se

Läkemedelsmål 2024

Nytt i 2024 års upplaga

 

Terapirekommendationer 2024

Eventuella revideringar under året görs på webb och i PDF, men ej i tryckt bok.

Revidering tryckfel:

s 49, Blodsockersänkande behandling vid typ 2 diabetes, utbytt till korrekt flödesschema.
s 116, Behandlingstrappa för astma hos barn, modul under steg 4 utbytt till korrekt modul
s 160, Handläggning vid misstänkt osteoporos, komplettering samt förändring under Beräkna frakturrisk med FRAX