Terapirekommendationer

Läkemedelskommitténs expertgrupper författar aktuell läkemedelsbehandling inom sitt specialområde, detta material sammanställs och finns sedan tillgänglig som bok och i digital version.

Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt kostnadseffektivitet.

Den tryckta boken kan beställs från Läkemedelskommittén
E-post: lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se

Läkemedelsmål 2024

Nytt i 2024 års upplaga

 

Terapirekommendationer 2024_korrigerad 240619

Eventuella revideringar under året görs på webb och i PDF, men ej i tryckt bok.

Revidering tryckfel:

s 19-20, under tobak och nikotin, uppdatering kring läkemedel vid rökavvänjning. 
s 49, Blodsockersänkande behandling vid typ 2 diabetes, utbytt till korrekt flödesschema.
s 116, Behandlingstrappa för astma hos barn, modul under steg 4 utbytt till korrekt modul
s 119, Behandlingstrappa för astma hos barn 6-12 år korrigerad
s 121, Behandlingstrappa för astma hos barn 12-18 år, bild utbytt. Korrigering i steg 2.
s 160, Handläggning vid misstänkt osteoporos, komplettering samt förändring under Beräkna frakturrisk med FRAX
s 188, korrigering av sidhänvisning, "smärtlindring i livets slutskede" korrekt sida 196