Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel, s.k. dosdispensering, är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering som av olika skäl inte kan klara sin läkemedelshantering med recept och förpackningar själv.

Anna-Lena M Berglund Leg. Receptarie
E-post
annalena.m.berglund@regionvasterbotten.se