Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel, s.k. dosdispensering, är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering som av olika skäl inte kan klara sin läkemedelshantering med recept och förpackningar själv.

Dos och Pascal

Apotekstjänst 

Rutiner 

Utbildning 

Lokal support Pascal

 

Nyheter 2023:

Ny dosleverantör i Norra regionerna from 8 maj:

Helgens byte (6-7/5) av dosleverantör från Svensk Dos till Apotekstjänst har varit lyckad. 
Från och med idag, måndag 8 maj, producerar Apotekstjänst dosrullar och expedierar beställda helförpackningar.

Alla Pascalanvändare behöver ändra sitt förvalda dosapotek efter bytet av dosleverantör. Ändringen behövs för att ni ska kunna se era beställningar av helförpackningar och skickade meddelanden till Apotekstjänst på första sidan i Pascal. Se tidigare information i Mediacin från den 27 april. 

Mer information finns även att läsa på Apotekstjänst hemsida:  www.apotekstjanst.se

Information som lagts upp tidigare: 

I maj 2023 byter Region Västerbotten leverantör för tjänsten öppenvårdsdos. Leveranser av dosläkemedel samt hela förpackningar går över till Apotekstjänst Sverige AB. 

Migrering av dosleverantör sker helgen 6-7 maj 2023. Från och med måndag 8 maj 2023 kommer Apotekstjänst att ansvara för produktion och leverans av dosdispenserade läkemedel i öppenvård med tillhörande helförpackningar till Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Praktisk information från leverantören

Se information från den nya dosleverantören på länkarna nedan:

Välkomstbrev till vårdpersonal

Information till vårdpersonal

Information till patient

Kontaktuppgifter

Apotekstjänst Sverige AB
Apotekstjänst Sverige AB 
Tel. kundtjänst 010-221 69 70. 

Svensk Dos AB (befintlig leverantör fram till byte)
Svensk Dos AB
Tel. kundtjänst 018-413 74 20.

 

Kontakt inom Region Västerbotten

Läkemedelscentrum
Lakemedelscentrum.Lakemedelsenheten@regionvasterbotten.se

 

 

Anna-Lena M Berglund Leg. Receptarie
E-post
annalena.m.berglund@regionvasterbotten.se