För apotek

Här finns information till dig som arbetar på apotek, om regionens lokala subventioner av läkemedel eller näraliggande varor vid sidan av högkostnadsskyddet. Du hittar också information om hur fakturaunderlaget till regionen ska se ut samt övrig information som har med läkemedel att göra.

Lokala subventioner

De lokala subventioner innefattar subventioner för:

  • Kostnadsfrihet för patienter vid behandling av allmänfarlig sjukdom (SML)
  • Fria läkemedel till patient med allvarlig psykisk störning
  • Ersättning för vissa läkemedel som inte ingår i allmänna läkemedelsförmånen
  • Livsmedel till personer fyllda 16 år
  • CE-märkta produkter
  • Läkemedel inför coloskopiundersökning
  • Läkemedel till kommunala läkemedelsförråd (GBA)
  • Läkemedelsförskrivning för personer som vistas i landet utan tillstånd
  • Subvention av preventivmedel för kvinnor till och med 25 års ålder omfattar endast de preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen (OBS! Ej Qlaira). För ytterligare information se sista sidan i dokumentet här nedan "Fakturaunderlag Lokala subventioner i Västerbottens län"

Faktureringsmall subventioner Region Västerbotten 

Biverkningar

Enligt LVFS 2012:14, 19§ skall den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården – alltså även farmaceuter – snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Se länk nedan för mer information om biverkningsrapportering på läkemedelsverkets hemsida.

Rapportera biverkningar på Läkemedelsverkets hemsida