För kommuner

Här hittar du som anställd inom kommunal hälso- och sjukvård de generella behandlingsanvisningar som gäller för läkemedel i Västerbotten.

Enhetliga generella behandlingsanvisningar ökar patientsäkerheten och underlättar i kontakter mellan regionens hälso- och sjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården. Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i Västerbotten hittar du här nedan. 

Information angående långvarig restnotering av Stesolid inj vätska 5mg/ml
Region Västerbotten har ansökt och fått beviljat regionlicens för tre olika preparat med diazepam inj vätska 5mg/ml. Dessa preparat är inte godkända och/eller marknadsförs inte i Sverige men är godkända i något annat land.

Vid beställning av Stesolid inj vätska till GBA-förråd kommer ApoEx byta till och leverera något av dessa licenspreparat.

Det är viktigt att sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården som hanterar GBA-läkemedel är uppmärksam på att förpackningar/inj flaskor/ampuller kan se annorlunda ut och att språket inte är på svenska. Det finns heller ingen svensk bipacksedel.
Vid frågor om preparaten kan ni kontakta Läkemedelscentrum.

Generella behandlingsanvisningar inkl sortimentslista 2020 - version 4

Beställningsunderlag GBA Region Västerbotten 2020 - version 4

GBA-Tillägg Covid-19 - version 2

Kommunsamverkan

Avvikande temperatur i läkemedelsförråd t.ex. värmebölja

Förvaring läkemedel

Protokoll temperaturmätning

Riktlinjer för hantering av cytostatika

Dokumentet Cytostatika/cytotoxiska läkemedel i Region Västerbotten har uppdaterats. Tidigare låg det som en lokal anvisning till Vårdhandboken.
Hantering av cytostatika

Några av bilagorna som är relaterade till dokumentet är:

Information om cytostatikautsöndring vid vård i hemmet

Patientinformation Cytostatikautsöndring