Arbetsplats- och förskrivarkod

Recept och hjälpmedelskort måste vara försedda med arbetsplatskod och förskrivarkod för att kunna expedieras på apotek. Avsaknad av dessa utgör ett hinder för expedition.

Arbetsplatskod

Arbetsplatskod är obligatorisk på recept för att patienten ska få del av läkemedelsförmån. Saknas arbetsplatskod kommer patienten att få betala fullt pris för läkemedlet/hjälpmedlet.

Tilldelning av arbetsplatskod administreras av regionerna oavsett om förskrivaren är anställd inom regionen eller inte.

Regionens egna verksamheter har idag arbetsplatskoder. En gemensam överenskommelse mellan regionen och förskrivare utanför regionen görs, för erhållande av arbetsplatskod. Ansökan om arbetsplatskod görs på särskild blankett (se länk nedan). I ansökan framgår även vilka villkor som ska uppfyllas för att förskrivaren ska erhålla en arbetsplatskod.

Förskrivare ska se till att receptblanketter som lämnas ut till patienterna är försedda med arbetsplatskod. Arbetsplatskoden ska vara maskinellt läsbar i form av streckkod.

Ansökan arbetsplatskod

Förskrivarkod

Ny legitimerade förskrivare får sin förskrivarkod per post i samband med att legitimationen utfärdas. Sjuksköterskor och barnmorskor tilldelas sin förskrivarkod när Socialstyrelsen godkänt deras begäran om förskrivningsrätt.

För alla recept, oavsett om det gäller vanliga läkemedel eller narkotiska preparat, krävs enligt lagstiftning förskrivarkod för att receptet skall kunna expedieras på apotek. Narkotikaklassade preparat skall, om förskrivning sker på pappersrecept, förskrivas på en särskild receptblankett.

Socialstyrelsen får använda receptregistret för tillsyn över enskilda läkare och tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel. 

Om du av någon anledning saknar din personliga kod kan du rekvirera den från Socialstyrelsen, läkemedelsenheten,
fax nr 08–555 533 05 eller e-post  hosp@socialstyrelsen.se

Receptblanketter

Receptblanketter kan beställas från Strålfors Svenska AB. Förskrivare ska se till att receptblanketter som lämnas ut till patienterna är försedda med förskrivarkod och arbetsplatskod. Koderna ska vara maskinellt läsbar i form av streckkod.

Receptblanketter ska förvaras på ett säkert sätt. Vid stöld av receptblanketter eller om de på annat sätt kommit bort ska detta omgående anmälas till Läkemedelsenheten.

Hos Strålfors beställer du färdigkodade receptblanketter, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisningar. Det finns två sätt att beställa från Strålfors Svenska AB.

  1. Ringa 020-53 53 51 (knappval 3 Recept).
  2. Fylla i och skicka in beställningsblanketten som finns här nedan. Det går bra att posta eller mejla den till Strålfors.

Strålfors blankett.pdf

Kostnaden för receptblanketter faktureras beställaren.

Jennie Nyman Administratör
E-post
jennie.nyman@regionvasterbotten.se