MediACin

Publicerade nummer av MediACin, ett medicinskt magasin utgivet av Läkemedelskommittén i Västerbotten som utkommer varannan vecka sedan 1993.

För prenumeration av Mediacin, skicka e-postadress till lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se

Senaste numren av MediACin

2024

Nr 1 - Bristen på Acetylcystein 200 mg/ml mm  

Nr 2 - Nyheter i Terapirekommendationerna 2024 

Nr 3 - Rekommendationer vid läkemedelsförskrivning i NCS Cross

Nr 4 - Läkemedelsmålen i Västerbotten

Nr 5 - Läkemedelsinformation och info kring kommande restnoteringar

Nr 6 - FASS app för vårdpersonal och Adalat 

Nr 7 - Ny version av Pascal

Nr 8 - Fritidsförskrivning av läkemedel i Region Västerbotten

Nr 9 - ELINOR utredning kring hantering av folat- och vitamin B12 brist

2023

Nr 17 - Anmälan NLD & riskerna med att använda lustgas som berusningsmedel

Nr 16 - Läkemedelsmigrering till Cosmic  

Nr 15 - Kunskap om Medrave och primärvårdskvalitét

Nr 14 - Information om restnoterade läkemedel

Nr 13 - Nya behandlingsrekommendationer vid astma och KOL 

Nr 12 - RV följer STRAMAS rekommendationer

Nr 11 - Aritonin samt förbereda en ev. värmebölja

Nr 10 - Läkemedelsförsäkringen mm

Nr 9 - Artrosskola ALMA samt Brist på lokalanestetika

Nr 8 - Ny dos leverantör samt praktiskt information kring Pascal

Nr 7-Ny dos leverantör i Norra regionerna samt ny knapp på linda om Restsituation läkemedel

Nr 6 - Individanpassning av dosen paracetamol till äldre samt Ny ATC kod för gabapentin och pregabalin

Nr 5 - Medicinbrist och ApoEx

Nr 4 - Janusmed riskprofil

Nr 3 - Åtärd för att förenkla överföringen av Läkemedel till Cosmic

Nr 2 - Läkemedelsmål i Västerbotten 2023

Nr 1 - Nytt i årets upplaga Terapirekommendationer 2023

2022

Nr 19 - Kikhostevaccination under graviditet - Ny riktlinje i Ledningssystemet

Nr 18 - SGLT2-hämmare och risk för euglykem ketoacidos vid stressorer som operation, hypovolemi, infektion eller svår sjukdom

Nr 17 - Restsituationer

Nr 16 - Handlingsplan för att minska utsläpp och kassation av läkemedel

Nr 15 - Finns kardiovaskulära rebound-effekter efter utsättning av statin?

Nr 14 - Alkohol och hälsa

Nr 13 - Överenskommelse om samverkansregler med industrin

Nr 12 - Förskrivning av receptfria läkemedel i Västerbotten

Nr 11 - Förekomst av anafylaxi vid intravenös järnbehandling med Ferinject (järnkarboximaltos) respektive MonoFer (järnderisomaltos)

Nr 10 - Matvanornas betydelse för hälsan

Nr 9 - Tips på hur man undviker vanliga läkemedelsrelaterade problem

Nr 8 - Läkemedel på hälsocentraler i Västerbotten 2022

Nr 7 - Ny läkemedelsupphandling gäller från mars 2022

Nr 6 - Fortsatt ökning i förskrivning och kostnader av mjukgörande preparat till barn i Västerbotten

Nr 5 - Några rekommendationer och tips vid astmabehandling
          samt patientinformation vid inhalatorbyte

Nr 4-Fysisk aktivitet är något för alla - men hur får vi det att passa till alla?

Nr 3 - Abboticin (erytromycin) tabletter 250 mg finns nu inom förmånen

Nr 2 - Läkemedelsmål i Västerbotten 2022

Nr 1 - Nytt i årets upplaga Terapirekommendationer 2022

2021

Nr 18 - Tobak och nikotin. Ställer du frågan?

Nr 17 - Klinisk farmaci i Region Västerbotten

Nr 16 - Planerat driftstopp i införandet av Nationell läkemedelslista

Nr 15 - Norrländska läkemedelsdagarna 2022

Nr 14 - Sannolikt ingen effekt av sömnläkemedel efter två år

Nr 13 - Serviceförråd och Sällanförråd NUS och Skellefteå lasarett

Nr 12 - Ögondroppar till inneliggande patienter

Nr 11 - Risk för kommande restsituation av Isocef® (ceftibuten)

Nr 10 - Fytofotodermatit

Nr 9 - Läkemedelsinducerad fotosensitivitet
– viktigt att uppmana patienter till försiktighet vid solexponering

Nr 8 - Nationell läkemedelslista – ny lag och nytt register

Nr 7 - Tinnitus och antidepressiva läkemedel

Nr 6 - TLV subventionerar melatonin till barn och ungdomar med adhd

Nr 5 - Patientbroschyr - Beroendeframkallande läkemedel

Nr 4 - Biverkningar av abrupt utsättande av litium?

Nr 3 - Läkemedelsmål i Västerbotten

Nr 2 - Stöd för förbättrade levnadsvanor under pandemin

Nr 1 - Nytt i årets upplaga Terapirekommendationer 2021

2020

Leveransproblem för tabletter innehållande vitamin B12

Interaktionsrisk mellan Waran och kosttillskottet MOVO (strandnypon)?

Sjuksköterskors dosjustering av läkemedel

Patientens samlade läkemedelslista i NCS Cross - ansvar och riktlinjer för hantering

Norrländska läkemedelsdagarna 2021

Bra med centrala receptfavoriter

Rekommendera receptfritt!

Restsituation Beviplex forte samt Smarta läkemedelsval

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (”papperslösa”)

Finns det någon skillnad i risk för fosterpåverkan mellan desloratadin och loratadin vid behandling av allergi hos gravida?

Läkemedel utanför förmånen blir utbytbara

Inhalationsbehandling i Covid-19 tider

Sammanställning av sederingsmedel som alternativ till propofol i samband med respiratorbehandling av patienter med Covid-19 - inför en eventuell bristsituation

Omvårdnad vid luftvägsbesvär

Behandling av sömnstörning

Generella Licenser på rekvisition och byte av sjukhusapoteksleverantör

Fosterbradykardi och parenteral järnbehandling

Läkemedelsmål i Västerbotten

Isocef (ceftibuten) generell licens efter beslut från Läkemedelsverket

Nyheter i Terapirekommendationer 2020

2019

Restsituation Dalacin (klindamycin) oral lösning 15 mg/ml

Effekt av hostmedicin

Samordning och information runt restnoterade läkemedel ska förbättras

Fem dygns behandling räckte vid halsfluss

Utbytbarhet Lithionit och Litarex? En ELINOR-fråga

Avrådande angående patientfinansierad dosdispensering

Tramadol och kramper - en ELINOR utredning

Användandet av antiinflammatoriska geler är inte riskfritt

Diagnoser/terapiområden för centrala receptfavoriter

Ny försäkring gäller vid off labelförskrivning

Läkemedelsbehandling av pollenallergi under graviditet och amning

Läkemedelsinformationscentralen ELINOR

När ska vi egentligen behandla med D-vitamin?

Restnoteringar - när läkemedel tillfälligt tar slut

Aimovig - ett nytt läkemedel vid kronisk migrän

Mjukgörande preparat till barn, hur ska vi tänka?

Läkemedelsmål i Västerbotten 2019

Oviss restnotering för preparat innehållande zopiklon

Nyheter i Terapirekommendationer 2019

2018

Uppföljning av äldremålen och sömnläkemedel i Västerbotten

Nytt regelverk för licenser

Evidens för B12-substitution hos äldre, inklusive behandlingstid och eventuell utsättning?

Diklofenak - risk för hjärta och miljö

Behandling med starka perorala opioider vid icke malign smärta

Höststädning av läkemedelslistor samt nya centrala receptfavoriter

Pascalutbildning samt vanligt förekommande Pascalavvikelser

Nya centrala receptfavoriter/Pregabalin narkotikaklassas

Tänkvärt vid receptförskrivning

Byt Lyrica mot generiskt pregabalin!

Läkemedelsbehandling av pollenallergi under graviditet och amning?

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Quetiapin under graviditet?

Samverkansregler med industrin

Långt QT-syndrom (LQTS) och läkemedel

Biosimilarer

Alvedon 665 mg antas upphöra

Läkemedelsmål 2018

Nyheter i Terapirekommendationerna 2018

 2017

2016

2015

Ansvarig utgivare

Bo Sundqvist
bo.sundqvist@regionvasterbotten.se

Therese Ahlepil Apotekare
E-post
therese.ahlepil@regionvasterbotten.se