Upphandlade läkemedel

En regional upphandling av rekvisitionsläkemedel till sjukhus, primärvård och tandvårdskliniker genomförs i olika omgångar under året.

För vissa produkter kan avtal förlängas och för  vissa produkter görs en ny upphandling då det kan ha blivit förändringar på marknaden, nya behov uppkommit ovs. Giltigheten för avtalen i sammanställningen är från och med  2015-03-01 fram till längst 2020-02-28. Avtalsperioder varierar mellan olika grupper av läkemedel, eftersom upphandlingen sker i omgångar. De olika avtalstiderna framgår för varje läkemedel i dokumentet över upphandlade läkemedel.

Uppdateringar inför april:

  • Prisjustering, p.g.a. sänkt AIP, av Emend
  • Avtalskomplettering av dexmedetomidine, 4x4 ml
  • Nya varunummer för Evicel
  • Nytt varunummer Temozolomid
  • Mixobar och Magnevist, 0,5 mmol/ml, har utgått
  • Förpackningsprojektet är avslutat och avtalspriset för berörda varor borttaget
  • Vankomycin Actavis utgår ur Tevas sortiment pga att en fabrik stänger ner. Vi har därför direktupphandlat Vankomycin MIP from 2019-04-01.

Upphandlade vacciner VLL

Upphandling av diabeteshjälpmedel

Förbrukningsartiklar inom diabetesvården upphandlas gemensamt av regionerna i norra sjukvårdsregionen, vilket innebär stora fördelar genom samordning och kostnadsförbättring av sortimentet samt att hanteringen och användningen av förbrukningsartiklarna effektiviseras.

Produkter och priser uppdaterade i avtalsdatabas www.e-avrop.com/vll/e-Avtal

Vid avtalsfrågor om upphandling av diabeteshjälpmedel, kontakta
Johan Wahlström
Upphandlare Region Västerbotten
Telefon: 090-785 85 32
E-post johan.wahlstrom@regionvasterbotten.se

Yvonne Nilsson Läkemedelsstrateg
E-post
yvonne.nilsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-209 04 08