Upphandlade läkemedel

En regional upphandling av rekvisitionsläkemedel till sjukhus, primärvård och tandvårdskliniker genomförs i olika omgångar under året.

Rekvisitionsläkemedel till vården i Västerbotten upphandlas enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Region Västerbotten upphandlar dessa läkemedel tillsammans med Region Norrbotten, Region Jämtland-Härjedalen samt Västernorrland för att kunna komma upp i volym och omsättning. Läkemedelsgruppens omsättning och volym styr ifall den läggs ut till upphandling. Läkemedelsföretagen väljer om de lägger ett anbud eller inte och regionerna har ett antal kriterier som styr vilket läkemedel de kommer att anta. Upphandlingen leder oftast till att regionen kan köpa läkemedel till ett lägre pris. Vid restsituationer kan företag allokera läkemedel till de regioner som upphandlat deras läkemedel.

Avtalen gäller oftast 2 år med möjlighet att förlänga dem 1+1 år. Se dokumentet nedan för att se hur länge avtalen på nuvarande upphandlade läkemedel gäller.

Om du har synpunkter kring läkemedel och upphandling kontakta gärna annalena.m.berglund@regionvasterbotten.se.

Ändringar gällande från 1 juni:

  • prisjustering på Simdax
  • prisjustering för alla Iomeron produkter
  • Aciclovir är inlagd
  • Pip/Taz från STADA tillagd (men inte tagit bort Stragens vara än)

Upphandlade rekvisitionsläkemedel 20240601

 

Nationellt upphandlade vacciner

Se ramavtal upprättade av ADDA

Upphandling av diabeteshjälpmedel

Förbrukningsartiklar inom diabetesvården upphandlas gemensamt av regionerna i norra sjukvårdsregionen, vilket innebär stora fördelar genom samordning och kostnadsförbättring av sortimentet samt att hanteringen och användningen av förbrukningsartiklarna effektiviseras.

Produkter och priser uppdaterade i avtalsdatabas
Avtalsdatabas

Vid avtalsfrågor om upphandling av diabeteshjälpmedel, kontakta

Upphandlare Region Västerbotten
inkop@regionvasterbotten.se