Kostnad

Kostnadsfri service för hälso- och sjukvårdspersonal med läkemedelsansvar i Region Västerbotten och kommuner i Västerbotten.

För övriga län gäller separata avtal. För information om kostnad kontakta din läkemedelskommitté eller elinor@regionvasterbotten.se

Privata vårdgivare och apotek i hela norra regionen betalar själv för utredningen.