Läkemedelscentrum

Läkemedelscentrum i Region Västerbotten har bildats genom ett organisatoriskt samgående mellan klinisk farmakologi i Umeå, läkemedelskommitté, läkemedelsenheten och klinisk farmaci - läkemedelsgenomgångar.

Läkemedelscentrums ledningsgrupp

Marit Danell Boman, verksamhetschef
Bo Sundqvist, ordförande läkemedelskommittén
Yvonne Nilsson, läkemedelsstrateg
Jörn Schneede, överläkare klinisk farmakologi

Personal

Läkemedelscentrum utgörs av läkare, sjuksköterskor, apotekare, receptarier och administrativ personal samt alla deltidsaktiva medarbetare inom läkemedelskommittén. 

Lokaler

Läkemedelscentrum finns i Umeå på Norrlands universitetssjukhus och på Skellefteå lasarett.

Kontakt

Verksamhetschef: 090-785 39 15
LK-ordförande: 090-785 85 65
Läkemedelsstrateg: 090-785 12 42

E-post: lakemedelscentrum@regionvasterbotten.se

Marit Danell Boman Verksamhetschef
E-post
marit.danell.boman@regionvasterbotten.se