Läkemedelscentrum

Läkemedelscentrum i Region Västerbotten har bildats genom ett organisatoriskt samgående mellan klinisk farmakologi i Umeå, läkemedelskommitté, läkemedelsenheten och klinisk farmaci - läkemedelsgenomgångar.

Läkemedelscentrums ledningsgrupp

Jörn Schneede, tf enhetschef
Bo Sundqvist, ordförande läkemedelskommittén
Yvonne Nilsson, läkemedelsstrateg

Personal

Läkemedelscentrum utgörs av läkare, sjuksköterskor, apotekare, receptarier och administrativ personal samt alla deltidsaktiva medarbetare inom läkemedelskommittén. 

Lokaler

Läkemedelscentrum finns i Umeå på Norrlands universitetssjukhus och på Skellefteå lasarett.

Kontakt

tf enhetschef: 090-785 12 35
LK-ordförande: 090-785 85 65
Läkemedelsstrateg: 090-785 12 42

E-post: lakemedelscentrum@regionvasterbotten.se

Jörn Schneede tf enhetschef
E-post
jorn.schneede@regionvasterbotten.se