Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar syftar till att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen.

Läkemedelscentrum har kliniska apotekare anställda för att förbereda fördjupade läkemedelsgenomgångar. De kliniska apotekarna ser över patientens hela läkemedelsbehandling tillsammans med vårdteamet med syftet att förebygga läkemedelsrelaterade problem och på så sätt förbättra patientsäkerheten. Genom att delta på ronden bidrar apotekaren med ökad kunskap kring läkemedel. 

Kontakta oss på lakemedelsgenomgangar@regionvasterbotten.se