Klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi är en tvärvetenskaplig disciplin och ett tämligen ungt ämne inom sjukvård och forskning.

I en tid av snabb utveckling av nya läkemedel, ökande kunskap om läkemedels verkningar och biverkningar, kostnader och värde finns behov av att inom sjukvården ha tillgång till egen expertis för bedömning av många slags läkemedelsfrågor.

Vid avdelningen för klinisk farmakologi arbetar  läkare, sjuksköterskor, farmacevter, och sekreterare för att ta fram, värdera och sprida rationell kunskap om läkemedlens rätta användning, så att en effektiv och säker behandling kan uppnås.

ELINOR

ELINOR - Evidensbaserad läkemedelsinformation i norr servar läkare och andra läkemedelsansvariga och även regionens läkemedelskommittéer med utredningar kring mångskiftande läkemedelsproblem.

Biverkningsfunktion

Biverkningsfunktionen har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att vara hälso- och sjukvården behjälplig med information och utbildning om rapportering av misstänkta biverkningar.

Forskning

Klinisk farmakologi har ett tydligt vetenskapligt förhållningssätt i sitt dagliga arbete och förutom medicinsk service och utbildning bedrivs även forskning, inom områden såsom biverkningsepidemiologi, receptorfarmakologi samt hur, och varför, läkemedels omsättning i kroppen varierar så mycket mellan olika individer.

Enheten för klinisk farmakologi ingår i institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap vid Umeå universitet.

Jörn Schneede Enhetschef
E-post
jorn.schneede@regionvasterbotten.se