Expertgrupper

Instruktion och kontaktuppgifter till Läkemedelskommitténs expertgrupper i Västerbotten.

Läkemedelskommittén är en organisation för bland annat kunskapsspridning, rekommenda­tioner och uppföljning inom läkemedelssektorn, och är för detta arbete beroende av den ex­pertis som finns inom vården. Därför finns expertgrupper knutna till Läkemedelskommittén för viktiga behandlingsområden.

Sammankallande i läkemedelskommitténs expertgrupper 

Allergi
Thomas Sandstöm, Lung- och allergikliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: thomas.sandstrom@umu.se  

Barn
Bo Sundqvist, Läkemedelscentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: bo.sundqvist@regionvasterbotten.se

Demens
Cecilia Lind, Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: cecilia.lind@regionvasterbotten.se

Diabetes
Martin Lagmo, Vännäs HC
E-post: martin.lagmo@regionvasterbotten.se

Fysisk aktivitet/Levnadsvanor
Cecilia Edstöm, FoUU-staben, Umeå
E-post: cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se

Gynekologi
Erika Timby, Kvinnokliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: erika.timby@regionvasterbotten.se

Hjärta - kärl
Mattias Brunström, Hjärtcentrum Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: mattias.brunstrom@umu.se

Hud
Richard Lindström, Hud- och STD-kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: richard.lindstrom@regionvasterbotten.se

Infektion
Therese Thunberg, Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: therese.thunberg@regionvasterbotten.se 

Lunga
Thomas Sandström, Lung- och allergikliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: thomas.sandstrom@umu.se

Läkemedel och äldre
Sara Norberg, Läkemedelscentrum, Skellefteå
E-post: sara.norberg@regionvasterbotten.se

Mage - tarm
Pontus Karling, Medicinkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: pontus.karling@regionvasterbotten.se

Muskel- och ledsjukdomar
Bertil Ekstedt, Läkemedelscentrum, Skellefteå
E-post: bertil.ekstedt@regionvasterbotten.se

Neurologi
Oskar Sköld, Neurologisk klinik, Norrrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: oskar.skold@regionvasterbotten.se

Osteoporos
Johannes Norberg, Med-ger kliniken, Skellefteå
E-post: johannes.norberg@regionvasterbotten.se

Palliativ vård
Henrik Ångström, Palliativ Medicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: henrik.angstrom@regionvasterbotten.se

Psykiatri
Ing-Mari Sundqvist, Läkemedelscentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: ingmari.sundqvist@regionvasterbotten.se

Smärta
Mustapha El Habta, Centraloperation, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: mustapha.el.habta@regionvasterbotten.se

Tandvård
Karin Danielsson, Oral diagnostik, Umeå universitet
E-post: karin.p.danielsson@umu.se

Urologi
Sebastian Fors, Urologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: sebastian.fors@regionvasterbotten.se

Ögon
Gauti Jóhannesson, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: gauti.johannesson@umu.se

Öron
Martin Agerhäll, Öron-näsa-hals-käkirurgi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: martin.agerhall@regionvasterbotten.se