Regionövergripande licenser

Vid restsituationer när behovet av licenspreparat är stort, söks regionövergripande licenser. Nedan hittar du länken till beviljade regionövergripande licenser inom Region Västerbotten.

Regionövergripande licenser i Region Västerbotten

 

Vid frågor, kontakta Läkemedelsenheten Lakemedelscentrum.Lakemedelsenheten@regionvasterbotten.se