Beteendemedicin

Här finns information för dig som ska remittera en patient till beteendemedicin i Umeå eller Sorsele, samt informationsmaterial om vår verksamhet som du kan ge till din patient.

Behandlingsenheter finns i både Umeå och Sorsele, och vi hör organisatoriskt till Arbets- och beteendemedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Vi erbjuder ett ettårigt behandlingsprogram i grupp som syftar till långsiktiga livsstilsförändringar med hälsosammare matvanor, ökad fysisk aktivitet, minskad stress, ökat välbefinnande och förhöjd livskvalitet. Programmet innehåller individuell planering och uppföljning av livsstilsförändringar och hälsomål, men även matlagning, fysisk aktivitet och stresshantering i praktiken.

Intagningskriterier

För att komma ifråga för behandling hos oss krävs att patienten har

  • kraftig övervikt eller fetma (BMI 30 eller högre) i kombination med bukfetma, förhöjda blodfetter, högt blodtryck eller förhöjt fasteglukos/nedsatt glukostolerans (metabolt syndrom) eller
  • diabetes, i första hand typ 2 diabetes (vuxendiabetes) i kombination med övervikt (BMI 28 eller högre) eller
  • hjärt-kärlsjukdom i kombination med övervikt/fetma (BMI 28 eller högre).

Patienten ska också kunna delta i gruppbehandling och lättare fysisk aktivitet.

Remissförfarande

Till oss kommer en patient via egen vårdbegäran eller genom remiss skriven av läkare, VHU-sjuksköterska (Västerbottens hälsoundersökningar) eller av dietist från hälsocentral, företagshälsovård eller annan klinik inom Region Västerbotten. I mån av plats tar vi även emot personer som är bosatta utanför Västerbottens län och samma regler gäller för dem.

Information om egen vårdbegäran och remissregler på 1177 Vårdguiden

Till vem skickas remissen?

Inom Region Västerbotten skickas remiss via journalsystemet NCS Cross till beteendemedicin i Sorsele eller Umeå. Övriga enheter skickar sina remisser till mottagningen i Umeå eller Sorsele (se adress nedan).

Hur lång är väntetiden?

Information om aktuella väntetider kan du få genom att kontakta medicinska sekreterare på mottagningen i Umeå respektive Sorsele.

Kan en patient fritt välja Sorsele eller Umeå?

Bedömning görs i varje enskilt fall i samråd med patienten.

Kan patienten få sjukpenning under behandlingen?

Förebyggande hälsovård ger patienten rätt till förebyggande sjukpenning utan karensdag.

Patientinformation på 1177 Vårdguiden

Hänvisa gärna dina patienter till 1177 Vårdguiden där det bland annat finns information om livsstil och hälsa samt vårt beteendemedicinska behandlingsprogram.

Temaområde Hälsa och livsstil på 1177 Vårdguiden

Om beteendemedicin Umeå på 1177 Vårdguiden

Om beteendemedicin Sorsele på 1177 Vårdguiden

 

Kontakta oss

Umeå och Sorsele
För ärenden som inte rör patienter
E-post: beteendemedicin@regionvasterbotten.se

Umeå
Postadress:
Beteendemedicin Umeå
Tvistevägen 48
907 36 Umeå 

Medicinsk sekreterare
Stina Sjöberg
E-post: stina.sjoberg@regionvasterbotten.se
Telefon: 090-785 89 53

Sorsele
Postadress:
Beteendemedicin Sorsele
Sorselegårdsvägen 1
924 31 Sorsele

Sektionschef
Katarina Fransson
E-post: katarina.fransson@regionvasterbotten.se
Telefon: 0952-550 20

Katarina Steinholtz Avdelningschef
E-post
katarina.steinholtz@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 33 73
Annika Nordin-Johansson Verksamhetschef
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08