Bild- och funktionsmedicin Västerbotten

 

Från och med den 1 april 2022 klassificeras inte längre covid-19 som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom, BFM Västerbottens specifika Covid-19 rutiner är därmed inaktuella.

Nu rekommenderas samtliga vårdverksamheter inom Region Västerbotten att arbeta enligt vårdhygiens riktlinjer för att förhindra smittspridning av sjukdomsorsakande luftvägsvirus till patienter och personal i samband med vård, undersökning och behandling.

BFM Västerbotten arbetar utifrån rutiner baserade på Vårdhygiens rekommendationer med syfte att förebygga smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner.

Jörgen Strinnholm Verksamhetschef
Telefon
090-785 00 00