Hjärtcentrum

Här finns information du behöver om du ska remittera en patient till kardiologen vid Hjärtcentrum på Norrlands universitetssjukhus.