Uppföljning

Standardiserade vårdförlopp följs upp både genom rapportering från region och regioner, och med patientenkäter.

Väntetider och antal patienter som genomgått standardiserade vårdförlopp följs upp på nationell, regional och lokal nivå.

Patienternas upplevelser av att utredas enligt standardiserade vårdförlopp följs upp med en så kallad PREM-enkät.

Resultat av senaste PREM-mätningen på patientenkat.se