Aktuellt

Vintersäsongen 2022-2023 sprids både luftvägsvirus och vinterkräksjuka i Västerbotten. Därför måste hygienrutiner vara på topp. Hygienrutinerna skyddar både dig som är vårdpersonal och patienter och brukare.
Fungerande basala hygienrutiner, rena händer och att vara frisk när man är på jobbet minskar smittspridning.

Screening

Caliciläget i Västerbotten

                               Calicimeter 

Misstänker du vinterkräksjuka på din enhet/avdelning?

Om vårdtagare haft minst tre lösa avföringar extra jämfört med normalt antal avföringar för personen under 24 timmar och/eller haft minst två kaskadkräkningar under 24 timmar.

Tag prov för calici.

Vid misstanke eller första verifiering av provsvar, kontakta Vårdhygien.

Influensa och RS-virus