Corona

Vid årsskiftet 2019–2020 upptäcktes att ett nytt coronavirus smittat människor i staden Wuhan i Kina. Just nu sprider sig viruset snabbt i Europa. Viruset orsakar luftvägsbesvär. All vårdpersonal uppmanas till ökad vaksamhet vid omhändertagande av patienter med svåra luftvägsinfektioner.

Vårdhygieniska riktlinjer för omhändertagande av patient med misstänkt eller konstaterad infektion av covid-19 uppdateras kontinuerligt.  

Handläggning av covid-19

Rutiner för personal

Övrig information

Covid-19 - Vårdhygienska rutiner inom kommunal vård och omsorg

E-learning från Socialstyrelsen

Hygienrutiner covid-19 och triagering på akuten