Corona

Pandemin med covid-19 pågår fortfarande. Med ett föränderligt epidemiologiskt läge och ökande kunskaper ändras och uppdateras informationen kring covid-19 med korta intervall.

De flesta åtgärder som har funnits på plats för att dämpa smittspridningen i samhället togs bort den 9 februari 2022 och från 1 april 2022 klassificeras
covid-19 inte längre som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Vårdverksamheter fortsätter dock arbeta enligt de rutiner som finns på Vårdhygiens hemsida och inom slutenvård och omsorg kvarstår också smittspårningsplikt gällande covid-19.

På vårdhygiens hemsida finns de dokument som är aktuella. Se till att alltid kontrollera att du har den senaste versionen om du har en pappersutskrift.

Vårdhygien

För frågor från chefer gällande smittspårning av covid-19 i verksamhet finns information nedan under "Råd för chefer vid smittspårning". Vid tveksamheter samt frågor från personal och studenter inom vård och omsorg, kontakta hygiensjuksköterska. Direktnummer till hygiensjuksköterskor finns under kontakta vårdhygien. 

Vårdhygieniska riktlinjer för covid-19, influensa och andra luftvägsvirus pdf

 

Den rutinmässiga provtagningen för covid-19 hos personal inom vård och omsorg har upphört. Men en verksamhetschef inom en enhet inom omsorg och hälso- och sjukvård kan fortsatt rekommendera personal att ta prov på sig själva vid nytillkomna symtom som kan tyda på covid-19. En särskild arbetsplatskod används vid registrering av provet.

Information finns i länk nedan när du som personal ska provta dig.

Egenprovtagning för personal