Hygienrond - Egenkontroll

Här finns en checklista för egenkontroll av vårdhygienisk standard, så kallad hygienrond, utarbetad för vårdavdelningar, mottagningar och hälsocentraler

Checklista för egenkontroll av vårdhygienisk standard

Gäller för vårdavdelningar, mottagningar och hälsocentraler inom Region Västerbotten.

Syfte

Kan användas som ett stöd för enheternas fortlöpande förbättringsarbete och egenbedömning av den vårdhygieniska standarden.

Genomförande

Genomförs årligen. Avdelningschef ansvarar för det praktiska genomförandet tillsammans med medicinskt ledningsansvarig och hygienombud inom enheten. Vid oklarheter och behov av stöd kontaktas Vårdhygien.

Observera att pdf-filen nedan är skrivbar och kan sparas i din dator.