Vanliga frågor och svar

Här samlas svar på vanliga frågor inom vårdhygien, till exempel om basala hygienrutiner och klädregler.

Basala hygienrutiner och klädregler

Vid arbete med patienter, eller i kök och förråd, ska du kunna desinfektera dina händer och underarmar korrekt. Det går inte att göra en korrekt desinfektion av hela händerna och underarmarna om du har en ortos eller ett förband. Kontakta din chef för anpassade arbetsuppgifter. 

Vid patientnära arbete, arbete i förråd inklusive läkemedelsrum och desinfektionsrum samt arbete i kök ska du ha hel hud på händer och underarmar. Prata med din chef och fråga om du kan få andra arbetsuppgifter under tiden du har sår. Är såret så litet (och inte infekterat) att du kan desinfektera händerna flödigt utan att det gör ont så kan du arbeta med tidigare nämnda arbetsuppgifter.

Mikroorganismer fastnar i nagellack oavsett färg.

Håll handen framför ditt ansikte med handflatan mot dig. Om du ser dina naglar är de för långa för vårdnära arbete.

Vid risk för kontakt med kroppsvätskor, till exempel vid såromläggning, provtagning och tömning av kateterpåse.

Plastförkläde ska användas när man kommer eller riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor, kontaminerat eller nedsmutsat material, då arbetsdräkten riskerar att bli kontaminerad. Till exempel vid hjälp med hygien, hjälp vid toalettbesök, bäddning av säng, såromläggning och undersökning av patient i säng.

Du kan ha långärmade värmeplagg som arbetsgivaren tillhandahåller vid administrativa arbetsuppgifter, exempelvis vid dokumentation. Det är inte tillåtet att ha långärmade plagg under din kortärmade arbetsdräkt.

Det är inte tillåtet att kombinera arbetskläder med privata kläder. Undantag är underkläder, strumpor, huvudduk och undertröja med korta ärmar.

När händerna är synbart eller kännbart smutsiga samt om du vårdat en patient med diarré och/eller kräkningar. Efter att du tvättat händerna ska de torkas helt torra innan du desinfekterar händerna med handdesinfektion.

Händer och underarmar ska vara fria från smycken och klockar av olika slag. Andra smycken som halsband och örhängen får inte riskera att hänga ner i arbetsområdet. Piercing utgör ingen påvisad smittrisk, om hålet är läkt.

Ja, desinfektera händerna omedelbart före och efter ett vård- och omsorgsmoment, även när du använder handskar.