Hjärta och kärl

Här finns information om hur vi i Region Västerbotten handlägger och behandlar patienter som har olika typer av sjukdomar i hjärta och kärl.